Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer SOU 2016:70

Publicerad

Syftet med utredningens uppdrag har varit att undersöka om det finns behov av åtgärder för att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel samt att utreda om det finns behov av ett förtydligat, utvidgat eller på något annat sätt förändrat straffrättsligt skydd mot dels tvångsarbete eller exploatering för annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, dels otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av personer som befinner sig i en utsatt situation.

Ladda ner:

Utredningen har i det sammanhanget i huvudsak haft i uppdrag att

  • genomföra en praxisgenomgång i syfte att klarlägga tillämpningen av bestämmelsen om människohandel och analysera hur den har utvecklats sedan år 2010,
  • uppmärksamma och analysera om det finns några särskilda tolkningsproblem eller andra svårigheter vid tillämpningen av straffbestämmelsen,
  • överväga om det finns behov av att förtydliga eller annars förändra bestämmelsen om människohandelsbrott,
  • granska och analysera hur polis och åklagare utreder och i övrigt hanterar ärenden om människohandel,
  • överväga åtgärder för att stärka kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningarna och öka lagföringen av människohandelsbrott,
  • se över straffskalorna för människohandel och koppleri,
  • analysera och ta ställning till om det finns behov av ett förtydligat, utvidgat eller på något annat sätt förändrat straffrättsligt skydd mot tvångsarbete eller exploatering för annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, och
  • analysera och ta ställning till om det finns behov av ett förtydligat, utvidgat eller på något annat sätt förändrat straffrättsligt skydd mot otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av personer som befinner sig i en utsatt situation.

I uppdraget har även ingått att vid behov lämna förslag till författningsändringar.

Pressmeddelande: Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Remiss (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Laddar...