Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

Publicerad

I denna lagrådsremiss lämnas förslag till ändringar i lagen om den officiella statistiken och i offentlighets- och sekretesslagen, som syftar till att den statistikansvariga myndigheten ska kunna lämna ut uppgifter på individnivå om inkomstförhållanden, skulder och förmögenhet till det internationella data- och forskningscentret Luxembourg Income Study (LIS) i Luxemburg.

Ladda ner:

Uppgifterna ska inte direkt kunna hänföras till någon enskild person och endast i begränsad utsträckning utgöras av känsliga personuppgifter.
Förslagen innebär att en stor mängd personuppgifter kommer att lämnas ut till LIS för att, utan hinder av statistiksekretessen, kunna användas för statistik- och forskningsändamål. Förslagen bedöms ha begränsade konsekvenser för skyddet av enskildas personliga integritet.

Lagändringarna föreslås träda kraft den 1 maj 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

    I denna lagrådsremiss lämnas förslag till ändringar i lagen om den officiella statistiken och i offentlighets- och sekretesslagen, som syftar till att den statistikansvariga myndigheten ska kunna lämna ut uppgifter på individnivå om inkomstförhållanden, skulder och förmögenhet till det internationella data- och forskningscentret Luxembourg Income Study (LIS) i Luxemburg.

Proposition (1 st)

  • Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

    I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen om den officiella statistiken och i offentlighets- och sekretesslagen, som syftar till att den statistikansvariga myndigheten ska kunna lämna ut uppgifter på individnivå om inkomstförhållanden, skulder och förmögenhet till det internationella data- och forskningscentret Luxembourg Income Study (LIS) i Luxemburg.

Riksdagsbeslut