Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås nya bestämmelser om sekretess hos Domstolsverket. Bestämmelserna syftar till att möjliggöra en fortsatt digital hantering av utbetalningar av ersättning till enskilda för deras inställelse i domstol och att säkerställa sekretesskyddet för enskildas kontaktuppgifter hos Domstolsverket.

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter

    I lagrådsremissen föreslås nya bestämmelser om sekretess hos Domstolsverket. Bestämmelserna syftar till att möjliggöra en fortsatt digital hantering av utbetalningar av ersättning till enskilda för deras inställelse i domstol och att säkerställa sekretesskyddet för enskildas kontaktuppgifter hos Domstolsverket.

Proposition (1 st)

  • Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter

    I proposi­tionen föreslås nya bestäm­melser om sekretess hos Domstols­verket. Bestäm­melserna syftar till att möjlig­göra en fortsatt digital hantering av utbetal­ningar av ersätt­ning till enskilda för deras inställelse i domstol och att säkerställa sekre­tesskyddet för enskildas kontakt­uppgifter hos Domstols­verket.

Laddar...