Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En ny förverkandelagstiftning

Publicerad

I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag till en ny förverkandelagstiftning.

Ladda ner:

Förslagen syftar till att säkerställa att regelverket är sammanhållet, effektivt och anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden.

Förslagen innebär bland annat följande:

  • Det införs ett nytt 36 kap. i brottsbalken med rubriken Om förverkande av egendom och om företagsbot.
  • En ny förverkandeform, självständigt förverkande, införs i det nya kapitlet. Genom förslaget blir det möjligt att förverka egendom som inte står i rimlig proportion till en persons legitima förvärvskällor. För att säkerställa ett sådant förverkande ska tvångsmedel kunna användas.
  • En ny lag införs som reglerar rättegången vid förverkande av egendom och företagsbot. I den nya lagen finns också de grundläggande reglerna om utredning om självständigt förverkande.
  • Penningbeslag utvidgas till att bli ett generellt tvångsmedel, som gör det möjligt att på ett enkelt sätt säkra egendom, till exempel banktillgodohavanden som kommer från ett internetbedrägeri.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En ny förverkandelagstiftning

    I propositionen lämnar regeringen förslag till en ny förverkandelagstiftning. Förslagen syftar till att säkerställa att regelverket är sammanhållet, effektivt och anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden.

Laddar...