Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ny förverkandelagstiftning SOU 2021:100

Publicerad

Ett betänkande av 2020 års förverkandeutredning.

Ladda ner:

2020 års förverkandeutredning har haft i uppdrag att göra en översyn av den svenska förverkanderegleringen med ett särskilt fokus på:

  • att säkerställa att brott inte ska löna sig
  • att överväga om brottsbalkens regler om utbytes- och hjälpmedelsförverkande ska göras generellt tillämpliga i specialstraffrätten
  • att göra en översyn avseende den materiella och processuella regler-ingen så att den blir ändamålsenligt utformad.

Utredningens betänkande innehåller en lång rad förslag som avser såväl stora som små frågor.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition