Proposition från Socialdepartementet

Ändring i socialtjänstlagen Prop. 1996/97:124

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås vissa ändringar i socialtjänstlagen (1980:620), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, rättegångsbalken och sekretesslagen (1980:100).