Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utrikesdepartementet

Värdlandsavtal för Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor, m.m. PROP 2001/02:155

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sverige har undertecknat ett avtal med Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor, Global Water Partnership Organisation, med anledning av att regeringen inbjudit organisationen att förlägga sitt sekretariat i Stockholm. Enligt avtalet skall organisationen, dess personal eller personer med uppdrag för organisationen samt familjemedlemmar som ingår i dessa personers hushåll åtnjuta immunitet och privilegier i Sverige. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet. Vidare föreslås att riksdagen antar ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Därutöver föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att tillsammans med Stockholms stad ombilda institutet Stockholms Internationella Vatteninstitut, SIWI, till stiftelse.
Laddar...