Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Prop. 2002/03:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att tillfällig föräldrapenning skall kunna utges till föräldrar som vårdar ett barn i hemmet om barnet är yngre än 240 dagar och barnet annars skulle ha vårdats på sjukhus. I dag utges endast tillfällig föräldrapenning vid sjukhusvistelse för så små barn. Vidare föreslås att de tio dagar med tillfällig föräldrapenning som utges i samband med adoption av ett barn skall fördelas med hälften till var och en av föräldrarna om de inte kommit överens om annat. Adoptivföräldrar av samma kön får motsvarande rätt. Regeringen föreslår vidare att lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (Socsam) förlängs t.o.m. utgången av 2003.
Laddar...