Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag Prop. 2002/03:33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (1993:737)om bostadsbidrag i syfte att förbättra situationen för familjer där barn tillerkänns ersättning med anledning av kroppsskada eller kränkning. Ändringarna innebär att sådana ersättningar inte skall påverka familjens förmögenhet vid beräkningen av bostadsbidrag. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna föreslås tillämpas på bostadsbidrag som lämnats från och med den 1 januari 2001.
Laddar...