Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringens administration Prop. 2003/04:40

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår en ny lag som syftar till att i rättsligt hänseende möjliggöra en bredare utveckling av 24-timmarsmyndigheter inom socialförsäkringens administration, dvs. Riksförsäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna och Premiepensionsmyndigheten. Begreppet 24-timmarsmyndighet kan kortfattat sägas innebära elektronisk interaktivitet mellan medborgare och myndigheter, i första hand via Internet. Den föreslagna lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2004.
Laddar...