Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utrikesdepartementet

Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Egypten PROP 2001/02:78

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Europa Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Arabrepubliken Egypten å den andra sidan. Syftet med associeringsavtalet är bl.a. att inom ramen för EG:s nya Medelhavspolitik bidra till stabilitet och en positiv ekonomisk och social utveckling i regionen. Avtalet innehåller bestämmelser om bl.a. politisk dialog, frihandel samt ekonomiskt och socialt samarbete. Genom avtalet inrättas vissa organ som skall övervaka avtalets tillämpning.
Laddar...