Proposition från Socialdepartementet

En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration Prop. 2003/04:69

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket avvecklas den 31 december 2004 och att en ny sammanhållen statlig myndighet för socialförsäkringens administration inrättas den 1 januari 2005. Den nya myndigheten skall heta Försäkringskassan.