Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter Prop. 2004/05:33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att elcertifikat och utsläppsrätter utgör lagertillgångar hos skattskyldiga som är berättigade att få utsläppsrätter utfärdade eller elcertifikat tilldelade eller hanterar egen eller annans kvotplikt. En uttrycklig lagregel föreslås också som klargör att stöd i form av utsläppsrätter eller elcertifikat skatterättsligt utgör näringsbidrag. Därmed beskattas utfärdade utsläppsrätter respektive tilldelade elcertifikat först vid avyttringen. En särskild regel om avdrag för skuld som hänför sig till faktiska utsläpp respektive kvotplikt införs. Riksdagen sade den 16 december 2004 ja till regeringens proposition. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2005. Efter detta datum kan du vända dig till Skatteverket för att få mer information.
Laddar...