Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. Prop. 2004/05:149

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag för att stävja illegal befattning med vissa punktskattepliktiga varor. Ett av förslagen är att den som olovligen till exempel säljer eller förvarar varor som varit föremål för skattebrott som rör alkoholskatt, tobaksskatt eller energi- och koldioxidskatt på mineraloljor, ska dömas för brott. Straffskalan ska vara böter eller fängelse i högst två år. I de fall brottet anses grovt är straffet fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005. Riksdagen beslutade den 3 juni 2005 att godkänna förslaget.
Laddar...