Proposition från Justitiedepartementet

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Prop. 2004/05:168

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna proposition behandlas genomförandet i svensk rätt av rådets direktiv 2003/110/EG av den 25 november 2003 om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg. Direktivet innehåller sammanfattningsvis bestämmelser om vad som skall gälla när en person (tredjelandsmedborgare) som har avvisats eller utvisats från en medlemsstat i EU samt från Island och Norge måste byta flygplan på en flygplats i en annan medlemsstat för att nå destinationsorten. I propositionen föreslås en ny lag om transitering av tredjelandsmedborgare.