Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Förlängning av försöksverksamheten med snabbare handläggning av brottmål Prop. 2005/06:119

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 1 juli 2004 inleddes vid Stockholms tingsrätt en tvåårig försöksverksamhet med ett särskilt snabbförfarande i brottmål. Syftet med försöksverksamheten är att åstadkomma en snabbare handläggning i domstol av de flesta enklare brottmålen. Som ett led i snabbförfarandet har tingsrätt och åklagare genom lagen om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål, getts möjlighet att delge stämningar och andra handlingar i brottmål genom förenklad delgivning enligt delgivningslagen. Lagen är tidsbegränsad och gäller till och med den 30 juni 2006. I propositionen föreslår regeringen att lagen ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2008.
Laddar...