Proposition från Finansdepartementet

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn Prop. 2005/06:130

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn. Den som köper vissa tjänster inom byggsektorn blir skattskyldig. Förslaget ska hindra säljare att undanhålla momspengar, vilket uppnås genom att den som köper, i stället för den som säljer, blir skattskyldig. Syftet är att förhindra skattefusk. Seriösa företagare riskerar slås ut av fuskande företag. Byggsektorn är enligt Skatteverket en av de sektorer där svartjobb och momsfusk är vanligast. De tjänster som omfattas av förslaget är - mark- och grundarbeten (t.ex. rivning av hus, provborrning) - bygg- och anläggningsarbeten (t.ex. uppförande av hus och byggnader, takarbeten, anläggning av motorvägar och vägar,) - bygginstallationer (t.ex. elinstallationer, isoleringsarbeten, VVS) - slutbehandling av byggnader (t.ex. putsarbeten, byggnadssnickeri, golv- och väggbeläggning, glasmästeri) - byggstädning - uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner med förare och uthyrning av personal till byggtjänster För att omvänd skattskyldighet ska gälla krävs i princip att den som förvärvar byggtjänsten är ett byggföretag. Vad händer nu? Riksdagen sade ja till propositionen den 2 juni 2006. De föreslagna reglerna kan träda i kraft då EU givit Sverige ett bemyndigande.