Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar Prop. 2005/06:96

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen, som bygger på förutsättningen att Post- och Inrikes Tidningar i fortsättningen ska offentliggöras på Bolagsverkets webbplats, föreslår regeringen att det ska införas en lag om att den som annonserar i Post- och Inrikes Tidningar ska betala en avgift för detta. Dessutom föreslås att regeringen får godkänna avtal mellan Svenska Akademien och Bolagsverket om upplåtelse av rätten att ge ut Post- och Inrikes Tidningar. Den nya lagen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2007.
Laddar...