Proposition från Utbildningsdepartementet

Sekretess vid forskningssamverkan Prop. 2006/07:91

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att det i sekretesslagen (1980:100) införs ett sekretesskydd hos universitet och högskolor för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid forskningssamverkan mellan lärosätet och en enskild. Sekretess ska gälla endast om det måste antas att den enskilde har deltagit i samverkan under förutsättning att uppgiften inte röjs. Syftet med bestämmelsen är att skydda den enskildes ekonomiska förhållanden. Den nya bestämmelsen i sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.