Budgetpropositionen för 2008 ID-nummer: Prop. 2007/08:1

Ladda ner:

Den 20 september 2007 överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2008 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens inkomster och utgifter för budgetåret 2008.