Hoppa till huvudinnehåll

Riskutbildning för körkortsaspiranter Prop. 2007/08:128

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att blivande förare som avser att skaffa sig förarbehörighet A, A1 eller B ska ha genomfört en utbildning som syftar till att öka kunskaperna om riskerna i trafiken, riskutbildning, innan ett förarprov för den aktuella förarbehörigheten får avläggas. Vidare föreslås att riskutbildning endast får bedrivas efter tillstånd som meddelas av Vägverket. Ett sådant beslut ska kunna återkallas. Vägverket föreslås utöva tillsyn över riskutbildningen. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2008. Bestämmelserna kommer att tillämpas första gången den 1 april 2009 i fråga om förare som avser att skaffa sig förarbehörighet B och den 1 november 2009 i fråga om förare som avser att skaffa sig förarbehörigheten A eller A1.
Laddar...