Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Säljstödjande finansiering 2008/09:148

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ändringar i lagen om bank- och finansieringsrörelse

Den 17 mars 2009 lämnade regeringen ett förslag till riksdagen om ändringar i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Enligt denna lag krävs tillstånd för att bedriva finansiell verksamhet, men regeringen föreslår nu att det införs ett nytt permanent undantag från denna tillståndsplikt i vissa fall.

Undantaget gäller företag som erbjuder finansiering i samband med sin försäljning av varor eller tjänster. Undantaget gäller dock bara under förutsättning att koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet, samt att det företag som erbjuder finansieringen lånar upp medel från allmänheten bara genom att ge ut överlåtbara värdepapper med en löptid på minst ett år.

I propositionen föreslår regeringen också att tillståndsplikten slopas för kreditgivande företag som indirekt lånar upp medel från allmänheten.

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009. De kreditmarknadsföretag som idag har tillstånd att driva sådan finansieringsrörelse som efter lagändringen inte kräver tillstånd får behålla det även efter att ändringarna i lagen trätt i kraft.

Laddar...