En sammanhållen svensk havspolitik Prop. 2008/09:170

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen "En sammanhållen svensk havspolitik" bygger på regeringens synsätt att våra hav är en oumbärlig resurs för samhället. För att bevara denna resurs krävs en helhetssyn på hur vi använder haven och ett arbete för att upprätthålla eller återställa havens ekosystem. Det är utgångspunkten när regeringen tar ett samlat grepp om havsfrågorna.