Proposition från Utbildningsdepartementet

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Prop. 2008/09:199

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnar regeringen förslag till reformer inom gymnasieskolans område. Det gäller till exempel ett nytt utbud av nationella program, nya behörighetsregler till högskoleförberedande program, införande av gymnasieexamen och gymnasial lärlingsutbildning samt inrättande av nationella och lokala råd för yrkesprogrammen. Förändringarna kommer att börja tillämpas för elever som börjar i gymnasieskolan hösten 2011.