Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utbildningsdepartementet

Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter (prop. 2009/10:65) föreslås att det införs en bestämmelse i högskolelagen (1992:1434) som innebär att högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för svenska medborgare och för medborgare i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. Regeringen föreslår att medborgare från övriga länder, s.k. tredjelandstudenter, ska betala en avgift för sin högskoleutbildning med start från höstterminen 2011.

I propositionen beskriver regeringen också hur ett system med studieavgifter bör utformas. De nya bestämmelserna i högskolelagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...