Proposition från Finansdepartementet

Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor Prop. 2009/10:206

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till lagstiftning som aviserats i 2010 års ekonomiska vårproposition. Det rör sig om dels höjd fastighetsskatt för vattenkraftverk, dels höjd stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter för vissa juridiska personer. Höjningarna, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2011, bidrar till finansieringen av förslaget om slopad revisionsplikt för mindre företag (prop. 2009/10:204).
_______________________________________________

Riksdagen fattade den 21 juni 2010 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)