Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m Prop. 2012/13:12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen omfattar ändringar och förtydliganden i lagen om arbetslöshetsförsäkring, lagen om arbetslöshetskassor och lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Föreslagna ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring

  • Ändringar i de allmänna villkoren.
  • Genomgripande förändringar av systemet för åtgärder.
  • Arbetslöshetskassorna ska få utökade möjligheter att hålla inne ersättning under tid då rätten till ersättning utreds.
  • En sökande i ett ärende om ersättning ska intyga att lämnade uppgifter är riktiga och meddela ändrade förhållanden.

Föreslagna ändringar i lagen om arbetslöshetskassor

  • En enskild som låtit bli att anmäla ändrade förhållanden av betydelse för rätten till ersättning ska uteslutas som medlem ur en arbetslöshetskassa eller frånkännas rätt till ersättning.

Föreslagna ändringar i lagen om behandling av personuppgifter

  • Alla känsliga personuppgifter som avses i personuppgiftslagen ska få behandlas i en databas, om de har lämnats i ett ärende.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)