Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

2013 års ekonomiska vårproposition Prop. 2012/13:100

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2014.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning och en uppföljning av sysselsättnings-politiken, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen och budgetutrymme, en uppföljning av statens budget samt en bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

I propositionen lämnas även förslag till vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning.
____________________________________________________________
Riksdagen fattade den 19 juni 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Laddar...