Proposition från Utbildningsdepartementet

Studiemedel i en globaliserad värld Prop. 2012/13:152

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnar regeringen förslag och gör bedömningar som syftar till att skapa ett mer enhetligt och effektivt studiemedelssystem för studier utomlands. Benämningen utlandsstudier ska införas i studiestödslagen (1999:1395) för studier utanför Sverige och i studiestödsförordningen (2000:655) bör det klargöras vad som avses med utlandsstudier.