Proposition från Finansdepartementet

Vital kommunal demokrati Prop. 2013/14:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till förändringar av reglerna för det kommunala partistödet och i kommunallagen. Förslagen är desamma som de som redovisades i lagrådsremissen den 3 juni 2013.

Förändringar som föreslås är:

  • Ändringar av partistöd i kommuner och landsting
  • Ny minsta nivå för fullmäktige i små kommuner
  • Ändrad mandattid för fullmäktige efter val
  • Möjlighet att delta på distans
  • Återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2014.
____________________________________________________________
Riksdagen fattade den 27 november 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)