Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt Dir. 2010:53

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En parlamentarisk kommitté ska utreda åtgärder för att utveckla det kommunala beslutsfattandet och stärka den kommunala representativa demokratins funktionssätt.

Kommittén ska lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som den finner befogade. Kommittén ska särskilt överväga om dess förslag först bör prövas som tidsbegränsade försök i ett antal kommuner och landsting.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

Laddar...