Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Vital kommunal demokrati SOU 2012:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 20 maj 2010 att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda åtgärder för att utveckla det kommunala beslutsfattandet och stärka den kommunala representativa demokratins funktionssätt. Utredningen har antagit namnet Kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt .

Den 7 maj 2012 lämnade utredningen sitt betänkande " Vital kommunal demokrati ", SOU2012:30.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)