Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Vital kommunal demokrati

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss lämnas förslag till ändringar i kommunallagen (1991:900). Syftet med förslagen är att förbättra den kommunala demokratins funktionssätt. Förslagen innebär i huvudsak följande:

  • Ändringar av partistöd i kommuner och landsting
  • Ny minsta nivå för fullmäktige i små kommuner
  • Ändrad mandattid för fullmäktige efter val
  • Möjlighet att delta på distans
  • Återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag. - om paritet som nämndens ordförande företräder, inte längre ingår i den politiska majoriteten

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)