Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Motpart i mål om ny legitimation enligt Patientsäkerhetslagen Prop. 2013/14:40

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att Inspektionen för vård och omsorg ska vara motpart till yrkesutövare som överklagat Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds eller en domstols slutliga beslut om ny legitimation eller behörighet att förskriva läkemedel efter det att legitimationen har återkallats respektive behörigheten har dragits in eller begränsats. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2014.

Laddar...