Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

Lättare att läsa Prop. 2013/14:134

Publicerad Uppdaterad

I propositionen föreslår regeringen att Myndigheten för tillgängliga medier tar över ansvaret för lättläst litteratur och nyhetsförmedling från och med 2015. Regeringen bedömer samtidigt att statens stöd till Centrum för lättläst avvecklas.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Lättläst

    Lättlästutredningen lämnar i denna utredning förslag på hur statens insatser på området lättläst i framtiden ska utformas och organiseras.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Lättare att läsa

    I propositionen föreslår regeringen att Myndigheten för tillgängliga medier tar över ansvaret för lättläst litteratur och nyhetsförmedling från och med 2015. Regeringen bedömer samtidigt att statens stöd till Centrum för lättläst avvecklas.

Laddar...