Proposition från Justitiedepartementet

Skärpt straff för mord Prop. 2013/14:194

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att straffet för mord skärps. Mord bör bestraffas med livstids fängelse om omständigheterna är försvårande. Försvårande omständigheter har tidigare i princip endast medfört ett längre tidsbestämt straff.

Syftet med ändringen är att livstidsstraffet ska kunna användas i betydligt större utsträckning och utgöra ett normalstraff i den bemärkelsen att det förutses dömas ut i en majoritet av fallen. Lagtekniskt innebär förslaget att det i straffskalan för mord läggs till att straffet är fängelse på livstid "om omständigheterna är försvårande".

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skärpt straff för mord

    Regeringen föreslår att straffet för mord skärps. Mord bör bestraffas med livstids fängelse om det finns försvårande omständigheter. Sådana omständigheter har tidigare i princip endast medfört ett längre tidsbestämt straff.

Proposition (1 st)