Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Prop. 2013/14:202

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen ändringar i patientdatalagen (2008:355) och en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2014.

Laddar...