Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA Prop. 2014/15:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagen för att genomföra de finansiella institutens skyldigheter att lämna uppgifter om identifierade konton till Skatteverket. Vidare föreslås en ny lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet. Slutligen föreslås vissa följdändringar i inkomstskattelagen, offentlighets- och sekretesslagen och försäkringsrörelselagen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

Laddar...