Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Prop. 2014/15:136

Publicerad

Regeringen föreslår en ändring av reglerna i utsökningsbalken om tiden för att överklaga vissa beslut i mål om utmätning.

Ladda ner:

Genom förslaget säkerställs att gäldenären alltid kan få en domstolsprövning av sitt överklagande av utmätningsbeslutet. Genom detta sker en anpassning till Europakonventionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Pressmeddelande: Ökade möjligheter för gäldenären att överklaga utmätningsbeslut

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...