Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utbildningsdepartementet

Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning Prop. 2016/17:37

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet om Ryska federationens tillträde till konventionen av den 16 december 1988 om byggande och drift av en europeisk synkrotronljusanläggning. Protokollet innebär att fördelningen av bidragen till driftskostnaderna för anläggningen mellan de fördragsslutande parterna förändras. Staternas ägarandelar kommer att ändras i motsvarande mån.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning

    I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet om Ryska federationens tillträde till konventionen av den 16 december 1988 om byggande och drift av en europeisk synkrotronljusanläggning. Protokollet innebär att fördelningen av bidragen till driftskostnaderna för anläggningen mellan de fördragsslutande parterna förändras. Staternas ägarandelar kommer att ändras i motsvarande mån.

Laddar...