Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot Prop. 2017/18:302

Publicerad

I propositionen behandlas frågan om förverkande av egendom, annan sådan särskild rättsverkan och kostnader för vissa provtagningar och analyser i samband med föreläggande av ordningsbot.

Ladda ner:

Genom en lagändring den 1 juli 2018 togs möjligheten till så kallat direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot bort. Ändringen var inte avsedd. Det föreslås därför att den ordning som gällde fram till den 1 juli 2018 återställs.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

    Regeringen lämnar förslag som syftar till ett mer effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av resurserna när det gäller rättsliga biträden. Stödet till målsäganden förbättras genom skärpta kompetenskrav för målsägandebiträden och krav på rättens tillstånd för att ett sådant biträde ska få sätta någon annan i sitt ställe.

Proposition (2 st)

  • Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot

    I propositionen behandlas frågan om förverkande av egendom, annan sådan särskild rättsverkan och kostnader för vissa provtagningar och analyser i samband med föreläggande av ordningsbot.

  • Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

    Regeringen lämnar förslag som syftar till ett mer effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av resurserna när det gäller rättsliga biträden. Stödet till målsäganden förbättras genom skärpta kompetenskrav för målsägandebiträden och krav på rättens tillstånd för att ett sådant biträde ska få sätta någon annan i sitt ställe.

Laddar...