Proposition från Finansdepartementet

Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor Prop. 2018/19:9

Publicerad

Ladda ner:

Genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2016 genomfördes det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Därigenom genomfördes även rådets direktiv om ändring av direktiv vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i svensk lag. För närvarande utvärderar det globala forumet för transparens och informationsutbyte i fråga om skatter (Global Forum) av varje lands lagstiftning. Sveriges lagstiftning utvärderades under 2017. Denna proposition innehåller förslag till de justeringar som behöver göras med anledning av påpekanden vid utvärderingen.

Propositionen innehåller dessutom ett förslag till justering av
skyldigheten att lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen.

I propositionen föreslås vidare att spel på varuspelsautomater,
landbaserade värdeautomater, roulettspel, kortspel och tärningsspel, som anordnas med tillstånd enligt lotterilagen, ska beskattas enligt lagen om skatt på spel på samma sätt som om de tillhandahålls med licens enligt spellagen.

Det föreslås också ändringar i bestämmelser om kapitalbeskattning för att säkerställa att vinster i spel som tillhandahålls med tillstånd enligt lotterilagen ska vara skattefria för spelare även efter den 1 januari 2019.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.