Proposition från Socialdepartementet

Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering Prop. 2018/19:68

Publicerad

Regeringen föreslår att handläggare som före den 1 juli 2014 anställts för att utföra vissa uppgifter inom socialtjänsten som rör barn och unga och som saknar viss föreskriven utbildning ska vara behöriga att utföra uppgifterna till och med den 30 juni 2022 i stället för till och med den 30 juni 2019.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering

    Regeringen föreslår att handläggare som före den 1 juli 2014 anställts för att utföra vissa uppgifter inom socialtjänsten som rör barn och unga och som saknar viss föreskriven utbildning ska vara behöriga att utföra uppgifterna till och med den 30 juni 2022 i stället för till och med den 30 juni 2019.