Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Straffet för mord Prop. 2018/19:138

Publicerad

Regeringen föreslår att straffet för mord skärps.

Ladda ner:

Förslaget innebär att det i straffbestämmelsen om mord anges att det som skäl för livstids fängelse särskilt ska beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös. Syftet med lagändringen är att livstidsstraffet ska kunna komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Pressmeddelande: Skärpt straff för mord

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Livstidsstraff för mord

    Uppdraget har gått ut på att lämna förslag på hur bestämmelsen om mord bör utformas för att åstadkomma ett skärpt straff för brottet genom en ökad användning av livstidsstraffet.

Statens offentliga utredningar

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)

Laddar...