Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Försvarsdepartementet

Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland Prop. 2019/20:110

Publicerad

Det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland syftar till att stärka Sveriges och Finlands nationella försvar och ländernas förmåga att agera militärt tillsammans. Samarbetet omfattar operationsplanering och förberedelser för gemensamt operativt användande av civila och militära resurser i olika scenarier, exempelvis i händelse av territoriella kränkningar och väpnade angrepp.

Ladda ner:

I propositionen föreslås att det införs en ny lag för det operativa försvarssamarbetet med Finland, i vilken regeringen bemyndigas att fatta vissa beslut om att lämna respektive ta emot operativt militärt stöd inom ramen för samarbetet. Vidare föreslås ett antal lagändringar som syftar till att förbättra förutsättningarna för finska militära styrkor att lämna stöd till Sverige.

Förslagen i propositionen bygger på de förslag som lämnats i betänkandet En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (SOU 2018:31).

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland

  En särskild utredare ska se över vissa delar av de rättsliga förutsättningarna för Sveriges försvarssamarbete med Finland, med utgångspunkt i den analys av regeringsformens reglering som görs i Förutsättningsutredningens betänkande (SOU 2016:64). Syftet med utredningen är att tillförsäkra att nödvändiga beslut om att ge och ta emot militärt stöd inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet kan fattas med tillräcklig skyndsamhet samt att finska styrkor som lämnar stöd till Sverige ska ha de befogenheter i Sverige som är nödvändiga.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

  Utredningen om en rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland (Fö 2017:01) har haft i uppdrag att se över vissa delar av de rättsliga förutsättningarna för Sveriges försvarssamarbete med Finland, med utgångspunkt i den analys av regeringsformens reglering som görs i Förutsättningsutredningens betänkande (Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbeten, SOU 2016:64).

Lagrådsremiss (1 st)

 • Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

  Det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland syftar till att stärka Sveriges och Finlands nationella försvar och ländernas förmåga att agera militärt tillsammans. Samarbetet omfattar operationsplanering och förberedelser för gemensamt operativt användande av civila och militära resurser i olika scenarier, exempelvis i händelse av territoriella kränkningar och väpnade angrepp.

Proposition (1 st)

 • Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

  Det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland syftar till att stärka Sveriges och Finlands nationella försvar och ländernas förmåga att agera militärt tillsammans. Samarbetet omfattar operationsplanering och förberedelser för gemensamt operativt användande av civila och militära resurser i olika scenarier, exempelvis i händelse av territoriella kränkningar och väpnade angrepp.

Laddar...