Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare Prop. 2019/20:158

Publicerad

Regeringen föreslår att införandet av lagen om nationell läkemedelslista och reformen bastjänstgöring för läkare senareläggs. Detta med anledning av utbrottet av covid-19.

Ladda ner:

Regeringen föreslår även att de följdändringar som sedan tidigare beslutats i andra lagar får träda i kraft senare.

Följden blir också att lagen om receptregister behöver ändras och övergångsbestämmelserna till lagen om nationell läkemedelslista kompletteras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...