Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten Prop. 2021/22:116

Publicerad

Regeringen föreslår nya bestämmelser i socialtjänstlagen där kravet är att den som har hemtjänst ska erbjudas fast omsorgskontakt. Detta om man inte bedömer att det är uppenbart att det inte behövs.

Ladda ner:

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs. Kravet föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Från och med den 1 juli 2023 föreslås det bli ett krav att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02)

  Regeringen beslutar förlänga utredningstiden. Utredningen ska i stället redovisa uppdraget senast den 30 november 2020.

 • Införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

  Regeringen ger en särskild utredare uppdraget att lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både för verksamheter i privat och offentlig regi. Syftet med att införa en fast omsorgskontakt är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst. Samt öka tryggheten både för de äldre och deras anhöriga. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

  Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten föreslår att så kallad fast omsorgskontakt införs i såväl privat som offentlig hemtjänst. Utredningen har föreslagit vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll. Den har också bedömt vilka kunskaper och kompetenser omsorgskontakten behöver ha.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

  Regeringen föreslår nya bestämmelser i socialtjänstlagen där kravet är att den som har hemtjänst ska erbjudas fast omsorgskontakt. Detta om man inte bedömer att det är uppenbart att det inte behövs.

Laddar...