Hoppa till huvudinnehåll

Rätt till uppgifter om en EETS-betalningsförmedlares kunder och deras fordon Prop. 2023/24:113

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem för att genomföra artikel 5.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/520 av den 19 mars 2019 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen, det s.k. EETS-direktivet.

Ladda ner:

Ändringarna innebär att en avgiftsupptagare ska ha rätt att få uppgifter
om en EETS-betalningsförmedlares kunder och deras fordon om det
behövs för att avgiftsupptagaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter
gentemot en skattemyndighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Laddar...