Skrivelse från Finansdepartementet

Årsredovisning för staten 2001 Skr. 2001/02:101

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

År 2001 förbättrades statens finanser - trots att tillväxten 2001 blev lägre än 2000. Statsbudgeten och statens resultaträkning visade på överskott 2001. De budgetpolitiska målen uppnåddes. Varje år redovisar regeringen det gångna årets budgetutfall för riksdagen i en skrivelse som heter Årsredovisning för staten. Här kan du själv granska statens finanser för 2001.