Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling Skr. 2005/06:126

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna skrivelse är en vidareutveckling av den svenska strategin för hållbar utveckling som presenterades 2004. Strategin omfattar alla dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Strategin tar sin utgångspunkt i en vision för hållbar utveckling i ett längre tidsperspektiv. Det globala arbetet för hållbar utveckling i bland annat FN behandlas liksom EU:s strategi för hållbar utveckling. I skrivelsen presenteras en uppsättning indikatorer för hållbar utveckling, varav tolv valts ut som huvudindikatorer.